Klub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

Kalendár turistických akciíKlub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

Najbližších 8 akcií, od 19/08/18.

Vysokohorska turistikaPešia turistikaCyklo+PešiaLyžiarska+PešiaLyžiarska turistika
Cykloturistika 

19/08/18Vysokohorska turistika Vysoké Tatry: Kriváň s PTTK Limanowa
Doprava: mimoriadny autobus

Odchod mimoriadnym autobusom od železničnej stanice   v Dolnom Kubíne o 06:30h  do Podbanského,  prípadne Tri studničky odkiaľ začneme našu každoročnú túru na Kriváň, zostup na Štrbské Pleso. 
Výstup na Kriváň patrí medzi náročnejšie vysokohorské túry.

Cestovné:
Členovia KST Orava Dolný Kubín: 3 €
Dôchodcovia, členovia KST Orava Dolný Kubín:2 €
Člen iného klubu KST, po predložení platného členského preukazu: 3 €
Študenti, deti:  1 €
Nečlenovia KST: 7 € 

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.
Vhodné mať uzatvorené poistenie na hory .          

Vedúca akcie: Alžbeta  Žákovičová, tel.č.: 0911 575 058, u ktorej je potrebné
                                         prihlásiť sa do štvrtka 16. 8. 2017   20 :00h.
26/08/18Pešia turistika Juráňova dolina
Doprava:  železničný a autobusový spoj

Odchod  vlakom zo železničnej stanice    v Dolnom Kubíne o 08: 03h  do Trstenej a  z Trstenej autobusom do Oravíc.
Tu začne naša veľmi prijemná túra do Juráňovej doliny.
Nenáročná pešia túra
Možnosť okúpať sa v Aquaparku  Oravice

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.
                           
Vedúca akcie: MUDr. Veronika Kapaníková
30/08/18do02/09/18Cykloturistika 40. cyklozraz KST, Vinné
Preprava:
02/09/18Vysokohorska turistika Vysoké Tatry: Rysy
Doprava: mimoriadny autobus

Odchod mimoriadnym autobusom od železničnej  stanice   v Dolnom Kubíne o 06:00h  na Štrbské pleso. Odtiaľ smer Popradské pleso – Rysy.
Návrat tou istou trasou na Štrbské pleso
Náročná vysokohorská túra.
Cestovné:
Členovia KST Orava Dolný Kubín: 3 €
Dôchodcovia, členovia KST Orava Dolný Kubín:2 €
Člen iného klubu KST, po predložení platného členského preukazu: 3 €
Študenti, deti:  1 €
Nečlenovia KST: 7 €

Vzhľadom k tomu, že pôjdeme do Poľska potrebné mať zo sebou preukaz totožnosti.
Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.
Vhodné mať uzatvorené  cestovné poistenie a poistenie na hory .                                    

Vedúca akcie: Anna  Adamcová, tel. č.: 0915 461 225, u ktorej je potrebné                                  prihlásiť sado štvrtka 30. 8. 2017   20 :00h.
09/09/18Pešia turistika Letný výstup na Babiu horu s PTTK Limanowa
Doprava: mimoriadny autobus

Odchod mimoriadnym autobusomod železničnej  stanice   v Dolnom Kubíne o 06 : 00h  do Poľska - Krowiarky , kde začneme našu túru na Babiu Horu.

Stredne náročná túra  

Cestovné:
Členovia KST Orava Dolný Kubín: 3 €
Dôchodcovia, členovia KST Orava Dolný Kubín: 2 €
Člen iného klubu KST, po predložení platného členského preukazu: 3 €
Študenti, deti: 1 €
Nečlenovia KST: 7 €

Vzhľadom k tomu, že pôjdeme do Poľska potrebné mať zo sebou preukaz totožnosti.

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.
Vhodné mať uzatvorené  cestovné poistenie a poistenie na hory

Vedúci akcie: Ing. Jozef Brnušák tel. č.: 0904 342 498 u ktorého je potrebné
                                   prihlásiť sa do štvrtka 6. 9. 2017   20 :00h.
15/09/18do16/09/18Pešia turistika 10. stretnutie priaznivcov KST, Skalka-sedlo Tunel
Preprava: mimoriadny autobus RR KST Orava
16/09/18Cykloturistika DK-L. Osada-Železné-P. Lupča-DK
Preprava: bicykle
23/09/18Vysokohorska turistika Nízke Tatry: Chabenec
Preprava:KalenderMx v1.4.d © by shiba-design.de