Klub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

Kalendár turistických akciíKlub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

Najbližších 10 akcií, od 16/04/19.

Vysokohorska turistikaPešia turistikaCyklo+PešiaLyžiarska+PešiaLyžiarska turistika
Cykloturistika 

22/04/19Pešia turistika Veľká noc v Roháčoch
Doprava: vlakový, autobusový spoj

Odchod vlakom zo železničnej stanice v Dolnom Kubíne o 8,04 hod. do Podbiela.
Odtiaľ autobusom na Zverovku.

Pešia túra na chatu pri Ťatliakovom jazere prípadne podľa vlastného výberu.

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.                             

Vedúci akcie: MUDr. Juraj Štefák
28/04/19Pešia turistika 59. výstup na Šíp-otvorenie LTS
Doprava: vlakový spoj

Odchod vlakom zo železničnej stanice ráno o 08,04 hod.
do Dierovej, odtiaľ už peši na Šíp.

A ako tradične túru ukončíme na chalupe u Vlada Piroha v Žaškove.
Cena občerstvenia 1€.

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.                             

Vedúci akcie: Viera Bujnáková
01/05/19Pešia turistika Brigáda na Zverovke
KST Orava Dolný Kubín organizuje 1.5.2019 brigádu na Zverovke.

Bude dosť práce ako pre mužov tak aj pre ženy.

Záujemcovia o brigádu volajte Ing. Hrivnákovi (do pondelka do 20,17 hod.), tel. č.: 0902 331363, ktorý  Vám dá bližšie informácie o brigáde
05/05/19Pešia turistika Šípska polstovka
Doprava: vlastné nohy

Milovníci diaľkových pochodov sa stretneme ráno o 07,00 hod.
pred reštauráciou Koliba v Dolnom Kubíne, kde začne jarná skúška
našej kondície na 50km dlhej túre.

Tohto roku si zopakujeme Polstovku okolo Šípu.

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.                             

Vedúci akcie: Milan Lacko
12/05/19Pešia turistika Poludnica
Doprava: osobné autá

Odchod osobnými autami od železničnej stanice  v Dolnom Kubíne o 07,00 hod.  do Závažnej Poruby.
Odtiaľ na Poludnicu – Prednú  Poludnicu – Iľanovo

Stredne náročná túra.

Počet  zúčastnených je obmedzený počtom turistov ochotných ísť na túru vlastným osobným autom ako šofér.  

Cestovné:  po dohode so šoférmi

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.                             

Vedúca akcie: Ing. Zuzana Lacková. č. tel.: 0902 607 515, u ktorej je
                     potrebné prihlásiť sa do štvrtka 9. mája  2019 do 20,00 hod.
19/05/19Pešia turistika Strážov - Ostrá Málenica
Doprava: mimoriadny autobus

Odchod  mimoriadnym autobusom od železničnej stanice  v Dolnom Kubíne 
o 07,00 hod. smer Považská Bystrica – Slopná
Smer túry:  Slopná – Podmalenica – Ostrá Malenica – Dievča – Mojtín, kde nás bude čakať autobus.

Nenáročná pohodová 16 km dlhá túra.
Stúpanie 746 m

Cestovné:
Členovia KST Orava Dolný Kubín: 4 €
Dôchodcovia, členovia KST Orava Dolný Kubín: 3 €
Nečlenovia KST: 7 €
Deti, študenti : 2€

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.                             

Vedúca akcie: Ing. Jozefína Kučeríková, č. tel.: 0918 225 837, u ktorej je
                      potrebné prihlásiť sa do štvrtka 16. mája 2019 do 20,00 hod.
25/05/19Pešia turistika 56. stretnutie čitateľov Krás Slovenska, Kráľova studňa
Doprava: mimoriadny autobus (KST - región Orava)

RR KST Orava organizuje dňa 25.5.2019 pre svojich členov autobusový zájazd na 56. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, 
na Kráľovej studni vo Veľkej Fatre.  
Odchody mimoriadneho autobusu (Feribus, pán Hrkeľ)
Námestovo (nábrežie - Amfiteáter)           : 6,00 hod.
Medvedzie (zástavka SAD)                              : 6,20 hod.
Nižná (autobusová stanica SAD)                      : 6,30 hod.
Dolný Kubín (parkovisko pri žel. stanici)         : 7,05 hod.
Predpokladaný príchod na Staré Hory       : 8,10 hod.
Predpokladaný odchod mimoriadneho autobusu zo Starých hôr:  cca 17.00hod.

Cestovné :
Pre členov klubov RR KST Orava:
dospelí: 5,00 €,                                                         
deti do 12 rokov - TOM: bezplatne,                                                         
deti 12-18 rokov, študenti: 3,00 €  
Pre nečlenov (v prípade menšieho záujmu členov KST):
dospelí: 7,00 €,                                                                                           
deti 12-18 rokov: 5,00 €
Program: 
9.30 - 13.00 hod. prezentácia účastníkov v Horskom hoteli Kráľova studňa (účastnícke listy, propagačné materiály a produkty vydavateľstva DAJAMA)
13.00 – 13.45 hod.  slávnostné otvorenie  stretnutia v Horskom hoteli Kráľova studňa, príhovory hostí, prezentácia turistických noviniek vydavateľstva DAJAMA, odovzdanie štafety stretnutia
13.45 – 16.00 hod.  voľný program (občerstvenie, guláš, hudba),  poznávanie kveteny Veľkej Fatry v okolí Kráľovej studne s odborným výkladom NP Veľká Fatra a SAV
15.00 hod. beseda s redaktormi Krás Slovenska v jedálni Horského hotela na Kráľovej studni  

Navrhovaná trasa :  Výstup zo Starých hôr
  1. Staré Hory, pri kaplnke – Majerova skala 1 283 m (2.15 hod.) – Krížna 1574 m (3.15 hod.) –  Kráľova studňa, prameň (3.55 hod.) – Kráľova studňa, hotel (4.10 hod.)
  2. Turecká – Salašky (0.30 hod.) – Pod Líškou (2.20 hod.) – Krížna 1 574 m (2.55 hod.) – Kráľova studňa, prameň (3.35 hod.) – Kráľova studňa, hotel (3.50 hod.)
  3. Turecká – Ramžiná (1.10 hod.) – Úplaz (2.15 hod.) – Kráľova studňa, prameň (3.00 hod.) – Kráľova studňa, hotel (3.15 hod.)
  4. Staré Hory, pri kaplnke – Pivová (1.10 hod.) – Japeň 1154 m (2.05 hod.) – Úplaz (2.55 hod.) – Kráľova studňa, prameň (3.40 hod.) – Kráľova studňa, hotel (3.55 hod.)
Zostupová trasa:
Podľa dohody s vodičom autobusu – naspäť na Staré hory , alebo po magistrále do sedla Malý Šturec.

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.                                             
Termín prihlásenia do 22.5.2019 do 20,00 hod. na tel. č.: 0908 933 949 Adamusová Viera, alebo na e-mail: adamusova.viera@gmail.com
Limity účastníkov : Námestovo- 14 členov, Nižná – 16 členov, Dolný Kubín – 14 členov ostatné kluby 8 členov 
Limity platia do 19.5.2019 po tomto termíne prihlasujeme aj nečlenov resp. náhradníkov z iných klubov.
Minimálny počet: 30 platiacich dospelých.
Prosím predsedov, resp. poverené osoby u jednotlivých klubov KST, aby vybrali cestovné za svojich nahlásených členov, v prípade zrušenia akcie sa peniaze vrátia. V prípade, že sa nahlásený člen nedostaví v deň odchodu, resp. neodhlási zo zájazdu do 22.5.2019 do 20.00 hod, peniaze nebudú vrátené.

Členovia KST Orava Dolný Kubín sa môžu prihlásiť Anne Adamcovej, č. t. 0915 461 225 alebo email anna.adamec@gmail.com do 18. mája 2019
31/05/19Pešia turistika Členská schôdza KST Orava Dolný Kubín
Doprava: mimoriadny autobus

Členská schôdza Klubu slovenských turistov „ORAVA“ Dolný Kubín sa uskutoční v piatok 31.mája 2019 na Chate Zverovka v Roháčoch.
Odchod autobusu od železničnej stanice v Dolnom Kubíne o 16,00 hod. na Zverovku
Začiatok schôdze o 17,30 hod.
Odchod zo Zverovky o 22,00 hod.

                                                    POZVÁNKA

Výbor Klubu slovenských turistov Orava Dolný Kubín Ťa pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 31.05.2019 na chate Zverovka v Roháčoch  o 17,30 hod.
Odchod mimoriadneho autobusu z parkoviska pri železničnej stanici Dolný Kubín je o 16,00 hod.            

Program schôdze:                                       
1. Otvorenie.                                       
2. Voľba komisií (mandátová, návrhová,), zapisovateľa a overovateľov zápisnice.           
3. Správa o činnosti KST Orava v r. 2018.                                       
4. Správa o hospodárení KST Orava za r.2018, návrh rozpočtu na r. 2019.              
5. Správa revíznej komisie KST Orava za r.2018.                                         
6. Podanie večere, občerstvenia.                                       
7. Návrh činnosti KST Orava na r. 2019.   
8 . Informácia o činnosti a hospodárení obch.  spoločnosti „Chata Zverovka,                     spoločnosť  s ručením obmedzeným“  za rok 2018.                      
9. Stanovisko mandátovej komisie.                                     
10. Diskusia.         
11. Správa návrhovej komisie-uznesenie.                                     
12. Záver, voľná zábava, odchod mimoriadnym autobusom.

              Dolný Kubín 12. 05. 2019                                                                                                                  Ing. Vladimír Hrivnák  v. r.                                                                 predseda KST ORAVA Dolný Kubín

Možnosť nocľahu na chate.  
09/06/19Pešia turistika Veľká Fatra: Majerová skala
Doprava: autobusový spoj

Odchod autobusom z autobusovej stanice Dolný Kubín o 06,17 hod.
do Ružomberka, odtiaľ o 07,05 hod. na Motyčky.


Plánovaná trasa: Motyčky, Horný Jelenec, Valentová, Rybie, Valentová, Východné prašnické sedlo, Rybovské sedlo, Krížna, Majerova skala, Staré hory.

Dĺžka trasy: 16,5 km, čas: 6,05 hod., stúpanie: 1115 m, klesanie: 1235 m

Odchod autobusov zo Starých hôr: 14:20, 15:35, 18:10

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.                             
Vhodné mať uzatvorené  poistenie na hory

Vedúca akcie:Ing. Katarína Madera
11/06/19do17/06/19Pešia turistika Zahraničný zájazd: Saské Švajčiarsko
Doprava: mimoriadny autobus

Žitava – Saské Švajčiarsko - Dráždany(50% turistika, 50% kultúra)     Termín: 11.6.  -  17.6.2019     5 dní + cesta

Odchod z D. Kubína od žel. stanice   11.6. (utorok)  o  23.00 hod.

Do autobusu zbaliť veci na noc a na stredajšiu celodennú túru , ubytujeme sa až večer,(ostatná batožina ostane v autobuse ) aby sme zbytočne nestrácali čas.
Nástupné stanice ešte  Bysterec - diaľkové autobusy, Veličná, Istebné, Párnica

Príchod do D. Kubína  17.6.2019 (pondelok)  asi  01,30 – 02,30 hod.

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.                             
Vhodné mať uzatvorené cestovné poistenie a poistenie na hory

Bližšie informácie v aktualitách na web stránke kstdk.sk

Vedúci akcie: Ing. Kučeríková Jozefína, tel.  0918 33 42 70,
                     Ing. Hrivnák Vladimír, tel . 0905556182KalenderMx v1.4.d © by shiba-design.de