Klub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

Kalendár turistických akciíKlub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

Najbližších 10 akcií, od 02/09/07.

Vysokohorska turistikaPešia turistikaCyklo+PešiaLyžiarska+PešiaLyžiarska turistika
Cykloturistika 

02/09/07Cyklo+Pešia Terchová - Jáno?íkové diery
Preprava: Bicyklom (podža mo?nosti vlastným)

Odchod o 8,00 z parkoviska re?tauracie Anna (Malý Bysterec) do Bieleho Potoka, kde sa uschovajú bicykle (asi v priestoroch hotela Diery). Odtiaž pe?i do Jáno?íkových dier.

Cena dopravného: podža vlastnej spotreby

Horské poistenie si zabezpečuje ka?dý individuálne.

Vedúca akcie: Krutá Mária
18/04/10Cyklo+Pešia Kalameny - Liptovský hrad
Preprava: na bicykloch

Odchod o 8,00 od fontány na Hviezdoslavovom námesti

Ka?dý účastník sa zúčastňuje tejto akcie na vlastné nebezpečie.

Vedúci akcie: Puchežová ?tefania
15/05/11Cyklo+Pešia Na Salatín z Ludrovej
Preprava: na bicykloch

Odchod o 8,00 hod. od Kina Choč, cez Ru?omberok do Ludrovej po ústie Hučiakov a odtiaž roklinu Hučiaky pe?o.
Návrat spä? do Dolného Kubína na bicykloch.

Ka?dý účastník sa zúčastňuje tejto akcie na vlastné riziko.

Vedúci akcie: Ing. Poracký Peter, mobil: 0907 314 513  

Pe?ia turistika:
Preprava: autobusový spoj

Odchod o 8,30 hod. z autobusovej stanice D. Kubín do Ru?omberka a odtiaž autobusom do Ludrovej. Po výstupe na Salatín do Liptovskej Lu?nej. Mô?e sa zís? aj spä? do Ludrovej. Návrat opä? autobusom.

Ka?dý účastník sa zúčastňuje tejto akcie na vlastné riziko.

Vedúci pe?ej túry: Ing. Magdaléna Furindová
16/06/12do17/06/12Cyklo+Pešia Dk-Žiar.chata-Baníkov-Žiar.chata-DK
Cykloturistika + VHT

VHT :

Odchod autobusom o 6:25 hod. z autobusovej stanice v Dolnom Kubíne do Ružomberka, odtia? vlakom do Liptovského Mikuláša....Žiarska chata.

CYKLO + VHT:
Odchod o 10:00 hod. od Kina Cho? smer Malatiná...Liptovský Mikuláš...Žiarska chata.

Program:          
Sobota: príchod na chatu, individuálna turistika v okolí chaty.                        Nede?a: výstup na Baníkov, návrat do Dolného Kubína.

Ubytovanie máme zabezpe?ené na chate.
Potrebné zobra? si spacák a obuv na vysokohorskú túru.
 
Akcie sa každý turista zú?ast?uje na vlastné riziko.

Vzh?adom k tomu, že sa budeme pohybova? aj vo vysokohorskom teréne, je potrebné ma? uzatvorené poistenie na hory.

Vedúci akcie: Ing. Vladimír Hrivnák, mobil: 0905 556 182, ktorému je
                     potrebné potvrdi? ú?as? do 13. júna 2012.
20/07/13do21/07/13Cyklo+Pešia DK-Malatiná-Huty-Zverovka (Ostrý Rohá?)
Preprava: na bicykloch

Odchod na bicykloch v sobotu ráno o 8:00 od Kina Cho?, smer Malatiná – V. Borové – Huty – Zuberec – Zverovka.

Na Chate Zverovka prespíme a v nede?u budeme pokra?ova? smerom na Chatu pri ?atliakovom jazere, kde si necháme bicykle a absolvujeme vysokohorskú túru smer Ráko? – Volovec – Ostrý Rohá? – Pla?livé – Smutné sedlo odkia? sa vrátime ku chate a odtia? na bicykloch smer Zuberec – Podbiel – Dolný Kubín.
 
Ide o náro?nejšiu cyklo a vysokohorskú túru.

Akcie sa každý turista zú?ast?uje na vlastné riziko. Na  túru je potrebné ma? uzatvorené poistenie na hory.

Vedúci akcie: Ing. Vladimír Hrivnák, ?. t.: 0905 556 182, ktorému je potrebné prihlási? sa do 17. 7. 2013 
23/04/17Cyklo+Pešia Dolný Kubín - Korytnica !!! CYKLOAKCIA ZRUŠENA !!!
Preprava: vlastné bicykle, prípadne naspäť vlak, resp. autobusový spoj  

!!! PRE NEPRIAZNIVÉ POČASIE CYKLOAKCIA ZRUŠENA !!!

Odchod bicyklami od Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne  o 09,00 hod. smer Brestová – Ružomberok – Korytnica a späť, prípadne naspäť z Ružomberka vlakom.

Náročnejšia 85km dlhá túra.

Vedúci akcie : Ľudovít  Petkáč,  mobil.:  0905 890 454 

 Resp. pešia alternatíva:            Korytnica - Donovaly 

Odchod autobusom z autobusovej stanice v Dolnom Kubíne o 06,10 hod. do Ružomberka odtiaľ opäť autobusom do Korytnice a odtiaľ peši na Donovaly.
Návrat autobusom do Dolného Kubína

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.
08/05/17Cyklo+Pešia Svetový deň turistiky: Dolný Kubín-Korytnica a späť, resp. Korytnica - Donovaly
Preprava: vlastné bicykle, prípadne naspäť vlak, resp. autobusový spoj  

Odchod bicyklami od Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne  o 09,00 hod. smer Brestová – Ružomberok – Korytnica a späť, prípadne naspäť z Ružomberka vlakom.

Náročnejšia 85km dlhá túra.

Vedúci akcie : Ľudovít  Petkáč mobil.:  0905 890 454 

 Resp. pešia alternatíva:            Korytnica - Donovaly 

Odchod autobusom z autobusovej stanice v Dolnom Kubíne o 06,10 hod. do Ružomberka odtiaľ opäť autobusom do Korytnice a odtiaľ peši na Donovaly.
Návrat autobusom do Dolného Kubína

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.
06/07/17do09/07/17Cyklo+Pešia 64. celoslovenský zraz KST - Duchonka
Preprava: osobné autá

Odchod prihlásených účastníkov, po vzájomnej dohode, 6.7.2017 o 9,00 hod.
z parkoviska pred Lidlom.  

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.

Vedúca akcie: Anna Adamcová
05/08/17do06/08/17Cyklo+Pešia Dolný Kubín - Zverovka - Dolný Kubín
Preprava: vlastné alebo požičané bicykle

Odchod  v sobotu  ráno o 08.00 hod. od budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava, smer Malatiná - Borové - Huty - Zuberec - Zverovka - Ťatliačka.

Krásna no náročnejšia cyklotúra.

Prenocujeme na Ťatliačke a v nedeľu. kto bude chcieť môže absolvovať túru v Roháčoch a potom návrat do Dolného Kubína opäť na bicykloch, prípadne s Podbiela vlakom. 
  
Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.

Vedúci akcie: Ľudovít Petkáč
18/08/18Cyklo+Pešia Turisticko – cyklistická výprava KLIN – JELEŠNIA
Preprava: individuálna akcia

OcÚ Klin pozýva priaznivcov pešej turistiky i cykloturistiky na turisticko – cyklistickú výpravu KLIN – JELEŠNIA, ktorá sa koná v rámci projektu: Turistika bez hraníc – rozvoj poľsko-slovenského turistického chodníka z Jeleśne do Klina.

Štart pri kultúrnom dome v Kline 18.8.2018 o 8,30 hod.
Program výpravy .... pozri plagát a mapka akcie.


Je to doporučená – neplánovaná akcia (neschválená výborom KST Orava Dolný Kubín).

Účasť na tejto akcii je na vlastnú zodpovednosť.

Bližšie informácie pri prezentácii v Kline ,  na OcÚ 043/5584321 alebo 00421915818262.

Na stiahnutie: Plagát a MapaKalenderMx v1.4.d © by shiba-design.de