Klub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

Kalendár turistických akciíKlub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

Najbližších 2 akcií, od 01/08/21.

Vysokohorska turistikaPešia turistikaCyklo+PešiaLyžiarska+PešiaLyžiarska turistika
Cykloturistika 

01/08/21Cykloturistika Trstená-Oravice-Zuberec-Malé Borové-D.Kubín
Doprava:  železničný spoj, bicykle 

Odchod vlakom o 8,01 hod. zo železničnej  stanice v Dolnom Kubíne do Trstenej.
Odtiaľ už na bicykloch smer Oravice – Zuberec – Huty – Malé Borové – Malatiná – Dolný Kubín.
Trasa dlhá cca 60 km, stúpanie 1146 m.

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.

Vedúca akcie: Mgr. Dana Vojtasová, tel.č.: 0905644376, u ktorej je                
             potrebné nahlásiť sa do štvrtka 29. 7. 2021 do 20,00 hod.
19/09/21Cykloturistika Čierny Váh z Tatranskej Štrby
Doprava: vlakový spoj, bicykle

Odchod vlakom zo železničnej stanice v Dolnom Kubíne o 08,02 hod. do Kraľovian,
odtiaľ opäť vlakom do Tatranskej Štrby.
Odtiaľ už na bicykloch smer Štrba – Čierny Váh – Kráľova Lehota – Liptovský Hrádok – Liptovský Mikuláš – Bešeňová – Lúčky – Dolný Kubín

Cyklotúra dlhá približne 90km.

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.                             

Vedúci akcie: Ján VedelKalenderMx v1.4.d © by shiba-design.de