Klub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

Kalendár turistických akciíKlub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin


Výročná členská schôdza KSTDK

Dátum konania: 23.september 2022
Kategoria:Pešia turistika   Pešia turistika
Popis:POZVÁNKA

                Výbor KST Orava Dolný Kubín Ťa pozýva 
na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 23.9.2022
v reštaurácii Centrum v kultúrnom stredisku na Bysterci o 17:00 hod.

Program schôdze:
1./ Otvorenie
2./ Voľba: komisií mandátovej, návrhovej, zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
3./ Správa o činnosti KST Dolný Kubín za rok 2021
4./ Správa o hospodárení KST Dolný Kubín za r. 2021, návrh rozpočtu na
r.2022.
5./ Správa revíznej komisie KST Dolný Kubín za rok 2021.
6./ Návrh činnosti KST Dolný Kubín na rok 2022.
7./ Správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Chata Zverovka s.r.o. za rok
2021
8./ Zmena stanov KST Dolný Kubín.
9./ Stanovisko mandátovej komisie.
10./ Prestávka, občerstvenie.
11./ Diskusia
12./ Správa návrhovej komisie – uznesenie
13./ Záver

V Dolnom Kubíne dňa 23.8.2022

Ing. Miroslav Benko, v.r.
predseda KST Orava Dolný Kubín
Zaslal(-a) Anonym dňa 02/09/22 zverejnil(-a) 1
KalenderMx v1.4.d © by shiba-design.de