Klub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

Kalendár turistických akciíKlub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin


Členská schôdza KST Orava Dolný Kubín

Dátum konania: 31.máj 2019
Kategoria:Pešia turistika   Pešia turistika
Popis:Doprava: mimoriadny autobus

Členská schôdza Klubu slovenských turistov „ORAVA“ Dolný Kubín sa uskutoční v piatok 31.mája 2019 na Chate Zverovka v Roháčoch.
Odchod autobusu od železničnej stanice v Dolnom Kubíne o 16,00 hod. na Zverovku
Začiatok schôdze o 17,30 hod.
Odchod zo Zverovky o 22,00 hod.

                                                    POZVÁNKA

Výbor Klubu slovenských turistov Orava Dolný Kubín Ťa pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 31.05.2019 na chate Zverovka v Roháčoch  o 17,30 hod.
Odchod mimoriadneho autobusu z parkoviska pri železničnej stanici Dolný Kubín je o 16,00 hod.            

Program schôdze:                                       
1. Otvorenie.                                       
2. Voľba komisií (mandátová, návrhová,), zapisovateľa a overovateľov zápisnice.           
3. Správa o činnosti KST Orava v r. 2018.                                       
4. Správa o hospodárení KST Orava za r.2018, návrh rozpočtu na r. 2019.              
5. Správa revíznej komisie KST Orava za r.2018.                                         
6. Podanie večere, občerstvenia.                                       
7. Návrh činnosti KST Orava na r. 2019.   
8 . Informácia o činnosti a hospodárení obch.  spoločnosti „Chata Zverovka,                     spoločnosť  s ručením obmedzeným“  za rok 2018.                      
9. Stanovisko mandátovej komisie.                                     
10. Diskusia.         
11. Správa návrhovej komisie-uznesenie.                                     
12. Záver, voľná zábava, odchod mimoriadnym autobusom.

              Dolný Kubín 12. 05. 2019                                                                                                                  Ing. Vladimír Hrivnák  v. r.                                                                 predseda KST ORAVA Dolný Kubín

Možnosť nocľahu na chate.  
Zaslal(-a) Anonym dňa 12/05/19 zverejnil(-a) 1
KalenderMx v1.4.d © by shiba-design.de