Welcome to Klub slovenských turistov Orava!

 Menu


 Úvod:
  Úvod

  Turistika:
 
Aktuality
  Fotogaléria
  Kalendár
  DK a okolie

  O klube:
  O nás
  Stanovy
  História
  Kontakt
  Chata Zverovka

  Ostatné:
  Na stiahnutie


 Najbližších 5 akcií

 Návštevnosť


TOPlistKlub slovenskych turistov Orava, Dolny KubinKlub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

53. celoslovenský zimný zraz KST


 53. ZIMNÝ ZRAZ KST LEVOČA 2022  - ÚVODNÁ INFORMÁCIA 

 

Milí turisti, bežkári, milovníci zimnej turistiky, kultúrnych pamiatok a histórie,

Levoča bude, aspoň tomu chcem veriť, v dňoch 24. – 27. februára 2022 organizátorom 53. Celoslovenského zimného zrazu turistova stretnutia TOM KST s medzinárodnou účasťou. Všetci dobre vieme, že súčasná doba prináša v súvislosti s koronavírusom rýchle a neočakávane zmeny pravidiel a nariadení pre organizátorov aj účastníkov hromadných podujatí. Tieto zmeny nevieme predvídať ani ovplyvniť. Situácia v decembri bola nepriaznivá a už sme ani nepočítali s tým, že zimný zraz zorganizujeme.  Keďže v januári sa to zlepšilo, rozhodli sme sa ho predsa urobiť. Pripravujeme ho na poslednú chvíľu,  v inom, možno netradičnom termíne. Som zástancom toho, aby sa zraz v Levoči konal a chcem preto urobiť všetko, čo bude v mojich silách a v silách ostatných, ktorí mi v tom budú pomáhať. Sme si vedomí, že pri tom bude treba pristúpiť k viacerým, aj netradičným a nepopulárnym zmenám a verím, že ich s porozumením budete rešpektovať.

 

Terazzverejňujeme prvé informácie a usmernenia, vychádzajúce z aktuálne platných nariadení hlavného hygienika SR(úplné propozície aj s prihláškou zverejníme na stránke www.kst.sk do 25. januára 2022 s tým, že termín prihlasovaniabude do 10.  februára 2022):

 

1/Horná hranica povoleného počtu účastníkov na športovom podujatí v exteriérije aktuálne500(nedá sa však úplne vylúčiť zmena limitu, ak by došlo k výraznej zmene epidemiologickej situácie), pri dosiahnutí tejto hranice bude prijímanie prihlášokzastavené.

 

2/ Pri registrácii v budove kina sa bude vyžadovať prekrytie horných ciest dýchacích v zmysle platných predpisov.

 

3/Otvárací ceremoniál bude v parku na Námestí Majstra Pavla (tak, ako to bolo v roku 2012, len snáď nebude -30°C, ako bolo vtedy). Je tam dostatok miesta pre všetkých prihlásených účastníkov, aj s dodržaním potrebných odstupov. Po ňom bude nasledovať krátky kultúrny program. 

 

4/Na lyžiarskychtrasáchbude pohyb neobmedzený, v autobusoch,ktoré budú rozvážať účastníkov na trasy, sa bude vyžadovať prekrytie horných ciest dýchacích v zmysle platných predpisov.

 

5/ Aj záverečný ceremoniál bude na námestí. Ruší sa, žiaľ, papučový bál. Namiesto neho bude krátke hudobné vystúpenie vonku.

 

6/Chýbať nebude ani svätá omša, tak ako to bolo aj v  roku 2012. Levoča je predsa križovatkou Jakubskej a Mariánskej pútnickej cesty. Takýchto miest je na Slovensku málo. Naviac je tu Bazilika sv. Jakuba a na Mariánskej hore Bazilika Navštívenia Panny Márie. Kováčova vila a Mariánska hora boli miesta, kde sa uskutočnilootvorenie Mariánskej turistickej cesty na Slovensku.

        

7/Ubytovanie účastníkov bude na školských internátoch:

a/ na internáte Strednej odbornej školy pedagogickej, Spojenej školy Jána Vojtaššáka a Strednej zdravotníckej školy ŠtefanaKluberta, tu bude polpenzia povinná pre všetkých aj s pobytom na všetky dni,

b/ na internáte Strednej odbornej školy Majstra Pavla, nocľah bez stravovania,

c/ ubytovanie pre členov TOM (v prípade záujmu aj dospelých) v triedach  ZŠ na Nám. ŠtefanaKluberta, s povinnou polpenziou  pre všetkých ubytovaných.

 

           8/Záujemci o ubytovanie v hoteloch a penziónoch si ho budú rezervovať aj platiť samostatne, organizátorom uhradia iba účastnícky poplatok.

        

  9/ Súčasťou programu bude aj prezentácie Spišského Jeruzalema v blízkosti Spišskej Kapituly,

 

10/Prevádzkav levočských múzeách bude predlžená do večerných hodín.

 

Upozornenie:

Dovoľte mi upozorniť účastníkov zrazu na povinnosť dodržiavať platné opatrenia  vyžadované prevádzkovateľmipri hotelových a podobných ubytovacích službách a turistických a ostatných krátkodobých ubytovacích službách, pri prevádzkach zariadení verejného stravovania, ako aj pri vstupoch do jednotlivých objektov (kostol, múzeum, kino a pod.) a doprave autobusmi. Za dodržiavanie opatrení je zodpovedný každý účastník zrazu. Za škody a komplikácie  spôsobené nedodržiavaním opatrení zo strany účastníkov (napr. zákaz vstupu, neubytovanie účastníka, odmietnutie prepravy a pod.) nenesie zodpovednosť organizátor zrazu, ale každý účastník zrazu.

 

Verím, že s potrebnou dávkou trpezlivosti, zodpovednosti a vzájomnej ohľaduplnosti to bude pekný zraz, na ktorý budete dlho a radi spomínať.

 

     Tešíme sa na Vás!

                           

Ing. Ernest Rusnák

predseda organizačného štábu zrazu


Monday, 17.01.2022 09:31 (11 krát čítané)
Celý článok...

Klub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

Clenské známky na rok 2022


Členské známky 2022

Prosíme členov klubu aby si uhradili členské za rok 2022.

Peniaze možno odovzdať členom výboru KST Orava Dolný Kubín, ale vzhľadom na pandemickú situáciu je najvhodnejším spôsobom členské uhradiť na účet KST ORAVA Dolný Kubín

SK 29 0900 0000 0000 5418 4554

Ako variabilný symbol uveďte číslo Vášho preukazu KST a do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko.

Známky pre členov klubu sa budú objednávať až po uhradení členského príspevku.  Ak si neuhradíte členské, zaniknú výhody, ktoré plynú z členstva v klube. V členskom je zahrnuté aj celoročné poistenie na hory.

Členské je potrebné uhradiť do 15. februára 2022.

V prípade ak by ste z nejakých dôvodov nestihli zaplatiť členské do uvedeného termínu, dajte vedieť  p. Habánikovej na 0911871178  či  mate vôbec záujem o zakúpenie známky, nakoľko  poplatok za členské známky sa zvýšil.

Výška ceny známok pre rok 2022

Dospelí                                                                       15,00 Eur

Študenti okrem študentov externého štúdia            10,00 Eur

Dôchodcovia od 62- 69 rokov                                   10,00 Eur

Dôchodcovia nad 70 rokov                                         5 ,00 Eur

Deti do 15 rokov                                                         5,00 Eur

Držitelia preukazov ZŤP                                             5,00 Eur

Čestný člen KST                                                          0,00 Eur


Monday, 10.01.2022 17:35 (18 krát čítané)
Celý článok...

Klub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

Februárové zasadnutie výboru KST Orava Dolný Kubin

Najbližšie zasadnutie výboru KST Orava Dolný Kubin

sa uskutoční

vo štvrtok 3. februára 2022 o 18,00 hod.

v priestoroch klubu na Matúškovej ulici

Monday, 10.01.2022 10:36 (16 krát čítané)
Celý článok...

Klub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

Výhodné ubytovanie na Téryho a Zbojníckej chate

Vážení predsedovia regiónov a klubov KST, sekcií a komisií,

 

nájomcovia na Téryho a Zbojníckej chate v spolupráci  s predsedom KST regiónu Poprad D. Dubravským pripravili pre vás atraktívnu ponuku:

odteraz do 14.6.2022 majú kluby/regióny KST možnosť rezervovať pre svojich členov skupinový pobyt na Téryho a/alebo Zbojníckej chate vo zvýhodnenej cene 30 €/osoba-noc, v cene je polpenzia (raňajky, večera).
Informácie o obsadenosti Vám poskytnú chatári, výlučne iba prostredníctvom e-mailu.

Taktiež rezerváciu/objednávku zasielajte mailom, na adresy:

 

rezervacie@zbojnickachata.sk, resp. teryhochata007@gmail.com

uveďte heslo „KST AKCIA“

 

V prípade objednávky na termín s dostatočným predstihom je možné dohodnúť aj sprievodný program s inštruktorom

(témy: bezpečnosť pri vysokohorskej turistike, skialpy, zimná výbava, lavínové riziko a pod.)


Tuesday, 21.12.2021 00:17 (22 krát čítané)
Celý článok...

Klub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

Aktuálny oznam
HROMADNÉ  AKCIE  SA  NEORGANIZUJÚ Z DôVODU  PANDEMICKEJ  SITUÁCIE !

Friday, 03.12.2021 21:36 (54 krát čítané)
Celý článok...

Klub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

Januárové zasadnutie výboru KST Orava Dolný Kubin


Najbližšie zasadnutie výboru KST sa uskutoční

v piatok 7. januára 2022 o 18,00 h

v priestoroch klubu KST Orava Dolný Kubín na Matúškovej ulici.


Friday, 03.12.2021 21:28 (38 krát čítané)
Celý článok...

Klub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

Decembrové zasadnutie výboru KST Orava Dolný Kubin


Najbližšie zasadnutie výboru KST sa uskutoční

vo štvrtok 2. decembra 2021 o 18,00 h

v priestoroch klubu KST Orava Dolný Kubín na Matúškovej ulici.


Thursday, 11.11.2021 01:19 (51 krát čítané)
Celý článok...

Klub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

Novembrové zasadnutie výboru KST Orava Dolný Kubin


Najbližšie zasadnutie výboru KST Orava Dolný Kubin

sa uskutoční

v piatok  5. novembra 2021 o 18,00 hod.

na Chate Zverovka.


Upozornenie pre aktuálnych vedúcich turistických akcií:

správy z posledných uskutočnených turistických akcií, resp. bližšie informácie z nasledujúcich turistických akci je treba vhodiť

do klubovej poštovej schránky na Matúškovej 1645/32 do štvrtka 4. novembra 2021


Tuesday, 12.10.2021 10:19 (73 krát čítané)
Celý článok...

Klub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

Výrocná clenská schôdza KST Orava Dolný Kubin


Klub slovenských  turistov Orava Dolný Kubín

                                                                                    POZVÁNKA

            Výbor Klubu slovenských turistov Orava Dolný Kubín Ťa pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa

            uskutoční v piatok 24.09.2021 v reštaurácii Stavbár o 17,00 hod..

                        Program schôdze:

                                       1. Otvorenie.

                                       2. Voľba komisií (mandátová, návrhová, volebná), zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

                                       3. Správa o činnosti KST Orava za  r. 2019 a 2020.

                                       4. Správa o hospodárení KST Orava za r.2019 a 2020, návrh rozpočtu na r. 2021

                                       5. Správa revíznej komisie KST Orava za r.2019 a 2020.  

                                       6. Podanie večere, občerstvenia.

                                       7. Návrh činnosti KST Orava na r. 2021.

                                       8. Informácia o činnosti a hospodárení obch.  spoločnosti „Chata Zverovka,                                                 spoločnosť s ručením obmedzeným za roky 2019 a 2020

                                       9. Zmena stanov KST.

                                     10. Prípadná zmena počtu členov výboru, finančné ohdnotenie členov výboru a KK.                                   

                                     11. Stanovisko mandátovej komisie.

                                     12. Voľba predsedu výboru a KK, voľba členov výboru a KK na nové  volebné obdobie 2021 až 2025.

                                     13. Diskusia, správa volebnej komisie-výsledky volieb.

                                     14. Správa návrhovej komisie-uznesenie.

                                     15. Záver, voľná zábava.


Schôdze sa môžu zúčastniť všetci členovia KST Orava Dolný Kubín ktorí sú plne zaočkovaní.


            Dolný Kubín 29.08.2021

         Ing. Jozef Brnušák  v.r.,

podpredseda KST ORAVA Dolný Kubín                                                                                                           


Wednesday, 08.09.2021 05:48 (90 krát čítané)
Celý článok...

Klub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

Októbrové zasadnutie výboru KST Orava Dolný Kubin


Najbližšie zasadnutie výboru KST Orava Dolný Kubin

sa uskutoční

vo štvrtok 7. októbra 2021 o 18,00 hod.

v priestoroch klubu na Matúškovej ulici

Wednesday, 08.09.2021 05:44 (84 krát čítané)
Celý článok...
Made by Porque ©
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2007 by me.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generovanie stránky 0.18 sekund