PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ 2024

O Z N A M

Pracujeme na novom kalendári turistických akcií. Výbor KST Orava chce požiadať  členov klubu, ale nielen ich, o podnety, návrhy na miesta alebo aj podujatia, ktoré by sme mohli do nového plánu zaradiť.

Návrhy turistických akcií do „Plánu turistických akcií na rok 2024“ zasielajte do konca septembra na niektorý z týchto kontaktov:

 

kstdk@post.sk

m.sulic@upcmail.sk

 krupova150@gmail.com

 

Ďakujeme.