ČLENSKÉ 2024

Členské známky 2024

Prosíme členov klubu aby si uhradili členské na rok 2024.

Peniaze možno odovzdať členom výboru KST Orava Dolný Kubín, alebo členské uhradiť na účet KST ORAVA Dolný Kubín

SK29 0900 0000 0000 5418 4554

Ako variabilný symbol uveďte číslo Vášho preukazu KST a do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko. Známky pre členov klubu sa budú objednávať až po uhradení členského príspevku. Ak neuhradíte členské do 31.3.2024, zaniká Vám členstvo v KST. V členskom je zahrnuté aj celoročné poistenie na hory.

Členské je potrebné uhradiť do 15. februára 2024

V prípade, ak by ste z nejakých dôvodov nestihli zaplatiť členské do uvedeného termínu, dajte vedieť  p. Habánikovej na t.č. 0911 871 178,  či  chcete naďalej zostať členom klubu a či máte  záujem o zakúpenie známky.

Cena známok pre rok 2024 :

Dospelí                                                                    15 €

Študenti okrem študentov externého štúdia                   10 €

Dôchodcovia od 62- 69 rokov                                      10 €

Dôchodcovia nad 70 rokov                                           5 €

Deti do 15 rokov                                                          5

Držitelia preukazov ZŤP                                              5 €

Čestný člen KST                                                    neplatí

 

 

Noví členovia hradia pri prijatí za člena 7 €  za zápisné + členská známka.

CESTOVNÉ

Dôrazne žiadam všetkých členov, ktorí na akcie, prípadne na brigády poskytli svoje osobné auto, a ešte si neprevzali  peniaze  aby tak urobili   24.januára 2024 v

Celý článok »