Členské známky 2023

členské známky 2023 oznam Členské známky 2023 Prosíme členov klubu aby si uhradili členské na rok 2023. Peniaze možno odovzdať členom výboru KST Orava Dolný Kubín, alebo členské uhradiť na účet KST ORAVA Dolný Kubín
SK29 0900 0000 0000 5418 4554
Ako variabilný symbol uveďte číslo Vášho preukazu KST a do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko. Známky pre členov klubu sa budú objednávať až po uhradení členského príspevku.  Ak si neuhradíte členské, zaniknú výhody, ktoré plynú z členstva v klube. V členskom je zahrnuté aj celoročné poistenie na hory. Členské je potrebné uhradiť do 15. februára 2023. V prípade aj by ste z nejakých dôvodov nestihli zaplatiť členské do uvedeného termínu, dajte vedieť  p. Habánikovej na 0911871178  či  chcete naďalej zostať členom klubu a či mate  záujem o zakúpenie známky. Výška ceny známok pre rok 2023
Dospelí  15,00 Eur
Študenti okrem študentov externého štúdia10,00 Eur
Dôchodcovia od 62- 69 rokov10,00 Eur
Dôchodcovia nad 70 rokov5 ,00 Eur
Deti do 15 rokov5,00 Eur
Držitelia preukazov ZŤP5,00 Eur
Čestný člen KST0,00 Eur
Noví  členovia uhradia 7,00 Eur zápisné + členská známka.

Predplatné časopisu Krásy Slovenska

Zvýhodnené predplatné časopisu Krásy Slovenska 06.12.2022 Zvýhodnené predplatné pre členov Klubu slovenských Turistov. Predplatné si objednáte na stránke: www.dajamabooks.sk Pri objednávke prosím zadajte do poznámky číslo

Celý článok »

Južná Morava na bicykloch

Južná-Morava-na-bicykloch_DK_skupinaLednicko-Valticko Zájazd sa uskutoční v dňoch 14. – 18.6.2023. Cyklozájazd je organizovaný pre členov KST aj nečlenov KST. Tí čo tam už boli, alebo nemôžu

Celý článok »