Ďakujeme všetkým, ktorí venovali 2% dane z ročného zúčtovania za rok 2022 nášmu klubu.