Vyplácanie cestovného – osobné autá

Prosím všetkých, ktorí poskytli na akcie vlastné auto, aby si vo štvrtok 11.7. 2024 prišli do klubu po 18:00h prevziať peniaze. Pokladníčka klubu.