Zasadnutie výboru 06/2023

Júnové zasadnutie výboru KST Orava Dolný Kubín sa uskutoční vo štvrtok 1. júna 2023 o 18 : 00 hodine v klube KST.

Členovia KST ktorí mali ako vedúci akciu v mesiaci máj 2023, nech prinesú správu z akcie na výbor.

Členovia KST ktorí majú na mesiac jún 2023 podľa plánu akcií naplánované akcie, donesú na výbor plán ich akcie na upresnenie a prejednanie plánovanej akcie na výbore.

Členovia klubu  si môžu prísť prevziať členské známky na rok 2023  od 17:45 hod v priestore klubu.