Zasadnutie výboru KST – október 2023

Októbrové zasadnutie výboru KST Orava Dolný Kubín sa uskutoční vo štvrtok  5. októbra 2023 o 17:00 hodine v klube KST.

Členovia KST, ktorí mali ako vedúci akciu v mesiaci september 2023, nech prinesú správu z akcie na výbor.

Turisti, ktorí boli ako šoféri na akciách, prípadne brigádach, si môžu prísť vyzdvihnúť cestovné. 

Členovia KST, ktorí majú na mesiac október 2023 podľa plánu akcií naplánované akcie, donesú na výbor plán ich akcie na upresnenie a prejednanie plánovanej akcie na výbore.