Zasadnutie výboru KST – júl 2024

Júlové zasadnutie  výboru KST Orava Dolný Kubín sa uskutoční vo štvrtok

11. júla 2024 o 18:00 hodine v klube KST.

Členovia KST, ktorí mali ako vedúci akciu v mesiaci jún nech prinesú správu z akcie na výbor.

Členovia KST, ktorí majú na mesiac júl naplánované akcie, donesú na výbor plán ich akcie na upresnenie

a prejednanie plánovanej akcie.