O nás

Klub slovenských turistov ORAVA Dolný Kubín je občianskym združením zaregistrovaným na MV SR od r. 1992, má právnu subjektivitu a je nástupcom KČST Dolný Kubín a následných turistických organizácií (Klubu slovenských turistov počas slovenského štátu v rokoch 1939-1945, Odborov turistiky pri TJ-ách a pod.) pôsobiacich na území mesta a okolí od r. 1920.

Klub slovenských turistov ORAVA v Dolnom Kubíne, v súčasnosti so sídlom na Matúškovej ulici č. 32, organizuje turistickú činnosť a vytvára podmienky pre turistiku pre organizovaných členov aj neorganizovaných občanov nášho mesta a okolia. Turistická činnosť je rozvíjaná najmä v oblasti pešej a vysokohorskej turistiky, lyžiarskej turistiky na bežkách a cykloturistiky. Niektorí naši členovia uskutočňujú aj horolezecké trasy.

Náš klub bol v minulosti spoluorganizátorom niekoľkých vrcholných celoslovenských turistických podujatí – letného turistického zrazu a zimných turistických zrazov, naposledy v r. 2006. Súčasťou 40. Slovenského zimného zrazu v r. 2006 bol aj 4. medzinárodný zimný zraz.

Náš KST má aj značkársku komisiu, ktorá každoročne obnoví cca 35 kilometrov turistických značkovaných chodníkov, členovia klubu sa zúčastňujú taktiež čistenia a údržby chodníkov. Veríme, že Váš záujem o náš klub neskončí len prečítaním webovej stránky, ale že si nájdete cestu k nám a pomôžeme Vám pri plánovaní a využívaní voľného času pre pobyt v prírode podľa hesla zakladateľov turistiky „ Čo láska k horám vytvorila, to dobrá vôľa nech zachová“.