Kontakt

Klub slovenských turistov Orava
Ul. M.R.Štefánika č. 1831/46
Dolný Kubín
026 01
Slovensko

Chata Zverovka, s.r.o.
Ul. E.Hroboňovej 1375/8
Dolný Kubín
026 01

Mgr. Daniela Vojtasová
Výkonný podpredseda
Ing. Jozef Brnušák
Mgr. Drahoslava Dudáková
člen výboru
Ing. Michal Šulič
Člen výboru
0905 532 869 m.sulic@upcmail.sk
Anna Adamcová
Člen výboru
Irena Habániková
Člen výboru
Ing. Tomáš Toček
Člen výboru
Jana Krupová
Člen výboru