Okolie

Dolný Kubín je administratívnym a kultúrnym centrom dolnej Oravy. Má v súčasnosti cca 20.000 obyvateľov, leží v nadmorskej výške 468 m a vyššie, v malebnom údolí po oboch brehoch rieky Oravy. Mestom prechádza významná dopravná spojnica sever – juh, v minulosti známa ako Kráľovská krakovská cesta. Mesto vyniká zaujímavou zástavbou, zachovalým historickým Hviezdoslavovým námestím a významnými kultúrnymi pamiatkami. V meste je múzeum P.O. Hviezdoslava a Čaplovičova knižnica, v mestskej časti Mokraď kaštieľ Abaffyovcov. V blízkom Vyšnom Kubíne je rodisko básnika a dramatika P.O. Hviezdoslava, v Jasenovej je rodisko spisovateľa Martina Kukučína.

Dolný Kubín je rodiskom a bol pôsobiskom viacerých význačných osobností Slovenska. Ako je už spomenuté vo Vyšnom Kubíne sa narodil najväčší slovenský básnik P.O. Hviezdoslav a pôsobil aj v Dolnom Kubíne. V Dolnom Kubíne pôsobil aj štúrovský básnik a autor slov slovenskej hymny dolnokubínsky rodák Janko Matúška, spisovateľ Ladislav Nádaši Jégé, Ján Ťatliak – priekopník turistiky na Orave a mnohí ďalší. Vyššie bola vymenovaná len časť význačných osobností, ktorých rodiskom alebo pôsobiskom je alebo bol Dolný Kubín a inštitúcií pôsobiacich v meste.

O starovekom osídlení dnešného Dolného Kubína a okolia poznáme stopy na blízkych vyšnokubínskych bralách – Ostrá a Tupá skala. Archeologické nálezy na Tupej skale svedčia o osídlenom hradisku z obdobia 9. až 4. storočia pred naším letopočtom obyvateľmi lužickej kultúry. Ostrá skala naväzuje svojím osídlením na obdobie po opustení Tupej skaly okolo 5. až 4. storočia pred našim letopočtom obyvateľmi púchovskej kultúry.Stopy starovekého osídlenia sa našli aj na blízkych Trninách.

Samotný Dolný Kubín sa spomína ako obec už v roku 1381 keď  medzi vyšnokubínskymi a  dolnokubínskymi obyvateľmi vznikol spor o medze. Mestskou listinou kráľa Ferdinanda v r. 1633 bola obec povýšená na mestečko. Sídlom Oravskej župy bolo v rokoch 1684 -1922 po vypálení Veličnej v r. 1683.

Podmienky na turistiku sú v regióne veľmi vhodné nielen pre letnú, ale aj zimnú na bežkách. V meste je možnosť ubytovania v hoteloch, chatách a penziónoch. Atraktívny je výstup na 1611 m vysoký Veľký Choč v Chočských vrchoch a 1169 m vysoký Šíp v Oravskej vrchovine. Túry, s východiskom z Dolného Kubína, možno uskutočňovať aj do blízkej krivánskej Malej Fatry, hôľnej Oravskej Magury s lyžiarskym strediskom na Kubínskej holi a najmä do Západných Tatier, predovšetkým Roháčov. Klub je vlastníkom Chaty na Zverovke v Roháčoch, z ktorej ako východisko možno uskutočniť prechody v Roháčoch, resp. v Západných Tatrách. V blízkosti mesta sa nachádza aj známy Oravský hrad v Oravskom Podzámku.

 

Nuž teda vítajte v našom prekrásnom kraji, malebnom to kúte Slovenska a určite si odtiaľ odnesiete skvelé a krásne pocity a zážitky nielen z okolitej prírody, ale aj z ľudí, ktorí sú tu zvyknutí na tvrdú prácu, ale majú dobré srdce a sú veľmi pohostinní.