23. ročník prechodu ISTEBNIANSKYM CHOTÁROM

Lyžiarska,  pešia turistika, podľa snehových podmienok

Doprava: vlak o 9:00 h z DK

Prezentácia: od 9:00 do 10:00 v priestoroch domu kultúry Istebné

Trasa:  11 km pre peších, 18 km na bežkách

Štartovné:  5 €, deti zdarma

Štartovné zahŕňa občerstvenie na trase a na konci v kultúrnom dome.

Bližšie informácie podá: Ján Lacko ml., t. č.: 0910 266 758

 

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.

Cestovné poistenie sa vzťahuje len na členov KST.