Babia Hora 1725m. n. m. ; Akcia pre malý záujem turistov zrušená!!!

52. letný výstup

Akcia pre malý záujem turistov zrušená

Vysokohorská turistika

Doprava:  mimoriadny autobus

Odchod autobusu 7:00 h od železničnej stanice v DK

Dĺžka trasy: 20 km

Prevýšenie: 1 153 m

Čas:  7 hodín

Smer túry:  Slaná voda – Hájovňa – Pod Palkošom – Przywarovka (PL).    Odbočka po ľavej strane zelenou TZ na Babiu horu (1723 m).

Zostup – po žltej TZ na Hájovňu – Paseky – Slaná voda

Vedúca túry: Eva Žilíková   t. č.: 0908 218 748 u ktorej je   potrebné sa prihlásiť do štvrtka 31.8.2022  do 20:00h

Cestovné:
Členovia KST Orava Dolný Kubín:       4 €
Dôchodcovia, členovia KST Orava:      3 €
Študenti, deti:                                           2 €
Nečlenovia KST:                                      7 €

 Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.

Cestovné poistenie sa vzťahuje len na členov KST.