Čabraďský hrad, Bzovík

Odchod autobusu 7:00 h od železničnej stanice v Dolnom Kubíne do Bzovíka (okres Krupina)

Obtiažnosť túry: nenáročná, väčšinou po nespevnenej ceste, v prípade nepriaznivého počasia môže byť blato

Autobusom smer „ Hrušovská križovatka“ (ŠTART), odtiaľ po modrej smerom na Hrad Čabraď („2“), odtiaľ po modrej smerom do Čabraďského Vrbovku (CIEĽ). Autobus sa z Hrušovskej križovatky presunie do Čabraďského Vrbobku a tam nás bude čakať.

Dĺžka trasy cca 12 km, s obhliadkou hradu cca 4 hod.

     Z Čabraďského Vrbovku autobusom na Bzovík (cca 10 km), obhliadka opevneného kláštora, cca 1 hod (ak sa podarí, tak aj so sprievodcom),         zo Bzovíka domov

Vedúci akcie: Miroslav Benko  č.t.: 0905 692 103 u ktorého je potrebné sa prihlásiť do štvrtka 2.11.2023 do 20:00 hod !

Cestovné:
Členovia KST Orava Dolný Kubín: 7 €
Dôchodcovia, členovia KST Orava: 6 €
Študenti, deti:                              2 €
Nečlenovia KST:                        17 €

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.

Cestovné poistenie sa vzťahuje len na členov KST.