Cyklotúra „Rio de Klin“ TÚRA ZRUŠENÁ

TÚRA ZRUŠENÁ 

Cyklotúra „Rio de Klin“ 

Cykloturistika
Doprava: vlak, vlastné bicykle
Odchod vlakom o 7:02h zo železničnej stanice v Dolnom Kubíne.
Vlakom sa odvezieme do Trstenej a odtiaľ už na bicykloch smer
Námestovo – Klin – Grapa( socha Krista) – Námestovo – Tvrdošín – Nižná
– Dolný Kubín
Kto nebude mať chuť ísť na bicykli až do Dolného Kubína môže v  Nižnej
nasadnúť na vlak a odviezť sa.
Dĺžka túry: 80km, stredne náročná cyklotúra,

Vedúca túry: Anna Adamcová t. č.: 0915 461 225

u ktorej je   potrebné záväzne sa prihlásiť do 6. 6. 2023 do 12:00 hod.

kvôli nahláseniu počtu cyklistov ŽSR, aby nás zobrali do vlaku.
Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.