Jilemnického jarná 25-ka; Považská Teplá

47. ročník turistického pochodu

Pešia turistika alebo cykloturistika

Doprava: mimoriadny autobus

Odchod o 7,30 h  od železničnej stanice v Dolnom Kubíne

Prezentácia: pri budove Základnej školy Považská Teplá 7:00 – 10:00 h

Štart: priebežne po prezentácii. Možnosť zakúpenia tomboly o hodnotné ceny, guláš a občerstvenie. Od 12 h. je pripravený kultúrny program.

                     Sú pripravené 3 pešie trasy pre individuálnu turistiku v dĺžkach 10, 15 a 25 km a jedna cyklotrasa v dĺžke cca 45 km.     

                                            Trasy sa každý rok menia.

Pochod je od roku 1996 zaradený aj do medzinárodného kalendára akcií IW (Internationaler volkssportverband), medzinárodnej organizácie pre ľudový šport, ktorej je Slovensko riadnym členom.

propozicie-j25-web

V minulom roku sa na pochode zúčastnili aj oravskí turisti, spolu sa na akcii stretlo 3153 účastníkov a bola vynikajúca atmosféra.

Vedúca túry:  Jana Krupová, t.č. 0907 617 320  u ktorej je potrebné sa prihlásiť do štvrtka  11.4.2024  20,00  !

Cestovné:
Členovia KST Orava Dolný Kubín:    6 €
Dôchodcovia, členovia KST Orava:   4 €
Študenti, deti:                                  2 €
Nečlenovia KST:                             10 €

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.

Cestovné poistenie sa vzťahuje len na členov KST.