Jilemnického jarná 25-ka

Jilemnického jarná 25-ka

43. ročník turistického pochodu

Pešia turistika alebo cykloturistika.
Doprava: mimoriadny autobus
Odchod o 7 : 30 h od železničnej stanice v Dolnom Kubíne.
Prezentácia: pri budove Základnej školy Považská Teplá 7:00 – 10:00 h
Štart: priebežne po prezentácii, s možnosťou zakúpenia tomboly a super výhry
Popis trás:
Trasa A – 25 km prevýšenie cca 850m,
Trasa B – 15 km prevýšenie cca 550m
Trasa C – 10 km po asfaltovej ceste cez Manínsku úžinu a Kostoleckú tiesňavu k penziónu Manín Kostolec a späť

Trasa D – 45 km cyklo itinerár, turistické a vlastné značenie, podľa GPS
Pochod je od roku 1996 zaradený aj do medzinárodného kalendára akcií IW (Internationaler
volkssportverband), medzinárodnej organizácie pre ľudový šport, ktorej je Slovensko riadnym členom.
Web: www.manin.sk

Vedúca túry:

Jana Krupová, t.č. 0907 617 320 u ktorej je potrebné sa prihlásiť do štvrtka 13.4.2023 20 00 !

Cestovné:

Členovia KST Orava Dolný Kubín: 6€
Dôchodcovia, členovia KST Orava: 4€
Študenti, deti:   2€
Nečlenovia KST: 9€

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.