Kriváň, Kôprová dolina

 

KRIVÁŇ

ALEBO  KÔPROVÁ DOLINA

Vysokohorská turistika
Náročnosť: ťažká
Doprava: mimoriadny autobus
Odchod 6:00 hod z autobusového nástupišťa v Dolnom Kubíne
Dĺžka túry: čas výstupu do 4 hod.
Prevýšenie: 1355 m
Smer trasy: Tri studničky (Stará horáreň) – Rázcestie v Krivánskom
žľabe – Kriváň  (2494 m n. m.)
——————————————
Možnosť absolvovania aj ľahších túr podľa vlastného výberu.
napr. Výlet krásnou Kôprovou dolinou. Je rozľahlá, 12 km dlhá a vetví sa
na niekoľko menších, bočných dolín. Turistický chodník, ktorý ňou
prechádza, odhalí návštevníkom skutočné prírodne bohatstvo: lúky a lesy
v okolí Kôprovského potoka, plesá a vodopády.
Vedúca túry: Anna Kulašová, t. č. 0949 381 931
u ktorej je potrebné sa prihlásiť do štvrtka 15.6.2023 20 00 !

Cestovné:
Členovia KST Orava Dolný Kubín: 6 €
Dôchodcovia, členovia KST Orava: 4 €
Študenti, deti:   2 €
Nečlenovia KST: 10 €

Cestovné poistenie sa vzťahuje len na členov KST.
Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.