OSNICA

Stredne náročná túra.

Doprava: autobusový spoj, odchod 6:20 hod. z DK do Zázrivej, časť Biela; (6:24 okresný úrad)

Prevýšenie: 730 m

Čas: 4,5 hodiny

Smer trasy:  Biela (600) – sedlo Osnica – Osnica (1363) – Párnica (455)

  Sú potrebné aj turistické mačky (podľa počasia).

Odchod z Párnice: autobus: 13:11, 13:52, 13:59 hod.

               vlak 12:44, 14:44 hod.

Vedúca túry: Juliana Korbeľová, č.: 0908 530 355

 

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.

Cestovné poistenie sa vzťahuje len na členov KST.