Päť poľských plies

Vysokohorská turistika

Doprava: mimoriadny autobus

Odchod autobusu 6:00 h od žel.stanice v DK, smer Pálenica Bialczaňska (Lysá Poľana)

Možnosti smeru túry:

Ťažká, náročná trasa:

                Štart z parkoviska Pálenica Bialczaňska 1000 m.n.m. po ceste po červenej TZ, neskôr odbočiť na ZTZ až ku Veľkému plesu 1665 m.n.m. Potom doprava na modrú TZ, neskôr doľava žltou TZ a cez Szpiglasowa Prelecz 2110 m.n.m. až na Morské oko 1400 m.n.m. Návrat na parkovisko červenou TZ.

Prevýšenie 1110 m , dĺžka 20 km, čas 10 hodín

Stredne ťažká trasa:

                                         Štart z parkoviska Pálenica Bialczaňska 1000 m.n.m. po ceste po červenej TZ, neskôr odbočiť na zelenú TZ až ku Veľkému plesu 1665 m.n.m.  Potom doľava na modrú TZ Swistowa czuba 1764 m.n.m. až na Morské oko 1400 m.n.m. Návrat na parkovisko po červenej TZ.

Prevýšenie 800 m , dĺžka 15 km, čas 9 hodín

Na prvej a druhej trase sa nachádzajú dve turistické chaty, neodporúča sa ísť opačným smerom.

Najmenej náročná, pohodová:

                                       Štart z parkoviska Pálenica Bialczaňska 1000 m.n.m. po ceste po červenej TZ až na Morské oko 1400 m.n.m. Návrat na parkovisko tou istou cestou po červenej TZ.

Na tejto trase trase je jedna turistická chata.

Prevýšenie 400 m, dĺžka 10 km, čas 6 hodín

Vedúci túry: Michal Šulič, t.č.: 0905 532 869,u ktorého je potrebné sa prihlásiť do štvrtku 27.7.2023 do 20:00 !

Cestovné:
Členovia KST Orava Dolný Kubín:  5 €
Dôchodcovia, členovia KST Orava: 3 €
Študenti, deti:                              2 €
Nečlenovia KST:                         15 €

Je potrebné mať doklad totožnosti.

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.

Je vhodné mať uzatvorené cestovné poistenie v zahraničí.