Príslop – Kubínska hoľa

 

Pešia turistika

Doprava: autobusový spoj

Odchod o 8:45 h z autobus. nástupišťa v Dolnom Kubíne smer Príslop

Smer trasy: Príslop – Kubínska hoľa, po červenej TZ, dĺžka 10 km / 3 hod.

Bližšie informácie podá: Bibiana Cimplová, t.č.: 0918 154 438

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.

 Cestovné poistenie sa vzťahuje len na členov KST.