Príslop, Kubínska Hoľa

ORAVSKÁ  MAGURA

Lyžiarska, popr. pešia turistika, podľa snehových podmienok
Doprava: autobusový spoj
Odchod o 8:40 h z autobus. nástupišťa v Dolnom Kubíne smer Príslop
Smer trasy:
Príslop – Kubínska hoľa – Dolný Kubín , dĺžka 10 km + 8,5km  / 4 hod + 2:30 hod.
Bližšie informácie podá: Bibiana Cimplová, t.č.: 0918 154 438

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.