Roháče – Štefanské stretnutie na Zverovke

Doprava: osobné autá, odchod o 9:00 hod. od žel. stanice v DK

Máme naplánovanú túru Roháčskou dolinou

Vedúci túry: Michal Šulič, t.č.: 0905 532 869, u ktorého je potrebné sa prihlásiť do piatka 22.12.2023 do 20:00 hod. 

Cestovné:
Nečlenovia KST Orava Dolný Kubín:    10 €   (vyberie vedúci akcie)

Ak sa zúčastní akcie vodič (nečlen KST), bude mať zaplatené cestovné

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.

 Cestovné poistenie sa vzťahuje len na členov KST.