Sedliacka Dubová – Tri sosny

Odchod vlaku 7:02 hod z Dolného Kubína smerom Sedliacka Dubová.

Trasa neznačeným chodníkom Sedliacka Dubová, Jastrabie, Dančovka, Rakytinka, Tri Sosny, Horná Lehota.

Na Troch Sosnách možnosť možnosť zohriať sa pri ohni, poprípade opekať.

V prípade nepriaznivého počasia trasa výstupu sa upresní cestou vo vlaku.

Odchod naspäť z Hornej Lehoty : vlak : 12:31, 14:31

autobus : 13:17, 15:42.