Silvestrovský výstup na Choč

Výstup na Veľký Choč každý individuálne.

Po návrate sa uskutoční koncoročné posedenie členov klubu pri kapustnici, v nových priestoroch klubu na ul.M.R.Štefánika ( v admin. budove SEZ), od 13:00 hod.

Na Silvestrovskom výstupe bude prebiehať predaj pamätných odznakov a magnetiek.

Kto z členov KST má záujem o predaj odznakov a magnetiek, nech sa nahlási u J. Brnušáka , tel. 0904 342 498. Predaj bude za odmenu.