Špania dolina zo Starých Hôr

Pešia turistika

Doprava: autobusový spoj

Odchod autobusu 7:10 h z autobusového nástupišťa v DK. V Ružomberku prestup na autobus do BB o 7:45 h.

Dĺžka túry:   cca 13 km, 4-5 hodín

Prevýšenie: 555 m

Smer trasy:  zo Starých Hôr (od baziliky) po žltej značke cez sedlo Dolný Šturec,   odtiaľ po červenej značke až do Španej doliny

Späť po modrej značke cez Piesky až na Staré Hory, je to zároveň časť Barborskej cesty.

Odchod autobusu naspäť zo Starých Hôr  15:23; 16:34 h

Vedúca túry: Viera Opaterová, č. 0915 863 008

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.