Staré Hory – Krížna – Ostredok

Pešia turistika

Doprava: verejná autobusová doprava

Odchod autobusu 7:10 h z autobusového nástupišťa v DK. V Ružomberku prestup na autobus do BB o 7:45 h.

Náročná 8 hodinová túra
Dĺžka 21,5 km
Súpanie 1090 m, klesanie 963 m

Smer trasy:  Z Horného Jelenca neznačeným chodníkom na Muráň a Krížnu (1 574 m n.m.), po červenej TZ Krížna – Chyžky, po žltej TZ Liptovské Revúce – vyšné.

Pomalší turisti trasu môžu skrátiť po zelenej TZ z Muráňa do Liptovských Revúc.

Odchod autobusu z Vyšných Liptovských Revúc – Jednota do Liptovskej Osady 16:40, odtiaľ do RK 17:04 a DK 17:45.

Neskoršie spojenie 19:20 do RK a odtiaľ o 21:00 do DK.

 

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.