Turistický prechod Val. Dubová

20. ročník prechodu  Dubovským chotárom

Lyžiarska, popr. pešia turistika, podľa snehových podmienok

Doprava: vlakový spoj, odchod vlaku z D. Kubína o 7:02  (9:00) hod.

Trasa: 16 km na bežkách, 5 alebo 8 km pre peších turistov

Bližšie informácie podá: F.Habiňák, t.č.: 0905 227 735

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.