Turistický prechod Istebné

LYŽIARSKY PRECHOD

ISTEBNIANSKYM CHOTÁROM

Doprava: vlakový spoj, odchod vlaku  9:00 h z  Dolného Kubína

 Prezentácia od 9:00 do 10:00 v priestoroch domu kultúry Istebné
 Trasa: 11 km pre peších, 18 km na bežkách
 Štartovné: 4 €
 Štartovné zahŕňa občerstvenie na trase a na konci v kultúrnom dome.

Vedúca akcie: Milena Franková, t.č. 0907 883 966
Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.