Turistický prechod Krušetnica

Krušetnická  biela  stopa

  • Lyžiarska, popr. pešia turistika, podľa snehových podmienok
  • Doprava: osobné autá
  • Prezentácia: od 8:00 do 9:00v Kultúrnom dome
  • Trate: hlavná – 20 km, detská – 14 km, pešia – 8 km
  • Občerstvenie na trase, posedenie pri guľáši v Kultúrnom dome.

Bližšie informácie podá: p. D.Vojtasová t.č.: 0905 644 376 s ktorou je

potrebné  dohodnúť dopravu do piatka 2.2.2023 do 20:00 !

Cestovné:
Nečlenovia KST Orava Dolný Kubín:    6 €   (vyberie vedúci akcie)

  • Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.