Všeobecné školenie pre záujemcov o Inštruktora pešej turistiky

Informácia z ústredia:

Školenie záujemcov o absolvovanie kurzu IPT 1. kvalifikačného stupňa. Kurz má zo Zákona o športe dve časti a Všeobecnú časť zabezpečuje UMB BB.
Link na prihlasovanie je Aktuálne školenia -všeobecná časť trénerskej a inštruktorskej kvalifikácie | Trénerské vzdelávacie centrum | Fakulta telesnej výchovy, športu a zdravia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)
Termín prihlasovania je do 10.5.2024.Pokiaľ kurz úspešne absolvuje dostatočný počet záujemcov – členov KST, zorganizuje SPT KST v septembri niekde v strede Slovenska na chate Špecializovanú časť školenia. Cena tohto školenia zatiaľ nie je stanovená, ale jedná sa o tri nocľahy s polpenziou.
KST preplatí absolventom náklady na školenie.

Prosíme prípadných záujemcov z KST Orava Dolný Kubín aby dali vedieť na e-mail: kstdk@post.dk

Výbor KST Orava Dolný Kubín