Chlebnice, Borové, Malatiná

CHLEBNICE–BOROVÉ-MALATINÁ

Pešia turistika
Doprava: autobusový spoj
Odchod autobusu 6:13 h z autobusového nástupišťa v Dolnom Kubíne.

V Chlebniciach na Vyšnom konci bude čakať Anna Kulašová – vedúca túry.

Dĺžka túry: 17 km, 6 hodín
Smer trasy: z Chlebníc do Malého Borového, odtiaľ cez Svorad na Pajtu
nad Malatinou a do Malatinej. Možnosť pokračovať z Malatinej okolo kaplnky sv. Vendelína do Dolného Kubína.
Odchod autobusu z Malatinej do DK 12:55 alebo 16:45 h.
V prípade nepriaznivého počasia možnosť vrátiť sa z Malého Borového do Chlebníc, odtiaľ ide BUS do DK o 13:00 h.

Vedúca túry: Anna Kulašová, t. č. 0949 381 931
Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.