Výstup na Šíp „Zahájenie letnej turistickej sezóny“

Otvorenie LTS:

61. VÝSTUP NA ŠÍP

Pešia turistika
Doprava: vlakový spoj
Odchod vlaku  7:01 h z  Dolného Kubína do Dierovej
Smer trasy: Dierová – Šíp – Žaškov
Stredne náročná túra,
Dĺžka túry: 12 km; 4,5 hodiny, prevýšenie 770 m

Ako každý rok, bude aj teraz po výstupe stretnutie turistov na chalupe „u Vladka a Marty
Pirohovcov“ v Žaškove, kde si posedíme pri ohníku a malom občerstvení.
Účasť je dobrovoľná, atmosféra priateľská, môžu prísť aj členovia klubu, ktorí neboli na
Šípe, nerobíme rozdiely ak prídu aj nečlenovia.

Vedúca túry: Viera Bujnáková, t.č.: 0908 499 087

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.