32. ročník prechodu KRUŠETNICKÁ BIELA STOPA

Lyžiarska, popr. pešia turistika, podľa snehových podmienok

Doprava: verejná autobusová doprava, odchod o 8:04 hod. z AS

Prezentácia: od 8:00 v kultúrnom dome

Trasy: dlhšia – 20 km, kratšia – 14 km

Občerstvenie: na trase aj v kultúrnom dome.

Upozornenie: v prípade nepriaznivých snehových podmienok sa hlavná aj kratšia trasa absolvujú pešo.

 

Bližšie informácie podá: Anna Šárfyová t.č.: 0905 309 124

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.

Cestovné poistenie sa vzťahuje len na členov KST.