21. ročník prechodu DUBOVSKÝM CHOTÁROM

Lyžiarska, popr. pešia turistika, podľa snehových podmienok

Doprava: vlakový spoj, odchod vlaku z D. Kubína o 9:00 hod.

Trasa: 16 km na bežkách, 4 alebo 8 km pre peších turistov

 

Bližšie informácie podá: F. Habiňák, t.č.: 0905 227 735

 

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.

Cestovné poistenie sa vzťahuje len na členov KST.