Silvestrovský výstup na Choč

Po návrate z výstupu sa uskutoční koncoročné posedenie členov klubu pri kapustnici, od 13 hodiny v priestoroch klubu na ul. M.R.Štefánika.

Kapustnica + víno, pre členov KST Orava za 2 €.

Na Silvestrovskom výstupe bude prebiehať predaj pamätných odznakov a magnetiek.

Kto má záujem o predaj odznakov a magnetiek, nech sa nahlási Jozefovi Brnušákovi t.č. t.č.: 0904 342 498.  Predaj bude za odmenu.

 

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.

Cestovné poistenie sa vzťahuje len na členov KST.