Limanová (PL)

Odchod mimoriadneho autobusu o 7:00 h od železničnej stanice v Dolnom Kubíne

Obtiažnosť túry: nenáročná

Smer trasy: Miejska Góra (716 m), v preklade: Mestská hora

Vedúci akcie: Jozef Brnušák  t.č.: 0904 342 498, u ktorého je potrebné sa prihlásiť do štvrtka 04.01.2024 do 20:00 hod !

Cestovné:
Členovia KST Orava Dolný Kubín:  6 €
Dôchodcovia, členovia KST Orava: 5 €
Študenti, deti:                             2 €
Nečlenovia KST:                        15 €

       

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.

Cestovné poistenie sa vzťahuje len na členov KST.