Veľká noc v Roháčoch

 

Doprava: individuálna, osobné autá

Odchod o 8:00 h od pošty na Aleji Slobody v DK na Zverovku.

Každoročná  obľúbená nenáročná túra k Ťatliakovmu jazeru a posedenie na chate.

 

Vedúci túry:  Vladislav Konštiak  t.č.: 0908 703 359, s ktorým je

potrebné  dohodnúť dopravu do soboty 30.3.20234 do 20:00 h.

Nečlenovia KST Orava Dolný Kubín:    9€  (vyberie vedúci akcie)

Ak sa zúčastní akcie vodič (nečlen KST), bude mať zaplatené cestovné.

 

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.

Cestovné poistenie sa vzťahuje len na členov KST.

 

              

Veľkonočný pondelok  2023 na Ťatliačke