Členské známky na rok 2024

Vo štvrtok 2. mája 2024 v čase od 17,00 do 17,45 hod si môžu členovia KST

prísť prevziať do klubu turistov na ul. M.R.Štefánika členské známky na rok 2024 .

Noví členovia si prevezmú aj členské preukazy a na preukaz je potrebné doniesť fotku o rozmeroch 2,5 x 3 cm.