Zasadnutie výboru KST – jún 2024

Júnové zasadnutie  výboru KST Orava Dolný Kubín sa uskutoční vo štvrtok

30. mája 2024 o 18:00 hodine v klube KST.

Členovia KST, ktorí mali ako vedúci akciu v mesiaci apríl nech prinesú správu z akcie na výbor.

Členovia KST, ktorí majú na mesiac jún naplánované akcie, donesú na výbor plán ich akcie na upresnenie

a prejednanie plánovanej akcie.